CERTIFICATES

Akta Syarikat 1965

Akta Agensi Persendirian 1971

Akta Agensi Persendirian 1971

Sijil Keahlian Persatuan Industri Keselamatan Malaysia

Sijil Akuan Pedaftaran Syarikat

Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia

Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan

Airfreight Forwarders Association Of Malaysia

Pembekal & Kontraktor Perkhidmatan

Sijil Petronas

Sime Darby Approved Vendor

Certificate of Achievement

Certificate of Achievement

Tapa Certified Co-ordinator

Hyundai Certificate Of Appointment

Sijil Lesen Untuk Menjalankan Urusan Agensi Persendirian

Lesen Untuk Menjalankan Urusan Ejensi Persendirian